ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ

ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ

Η επίδραση της θερμοκρασίας του αέρα στην καλλιέργεια της βερικοκιάς.

Η βερικοκιά είναι ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες όταν οι οφθαλμοί της βρίσκονται σε λήθαργο, ακόμα και στους -30οC.  Χρειάζεται όμως κρύο χειμώνα για να αποδώσει αρκετά άνθη και καρπούς, με χαμηλές απαιτήσεις σε αριθμό κρύων ημερών (0-7οC, 200-400 ώρες,  Νάνος 2014).

Η βερικοκιά χρειάζεται θερμό καλοκαίρι για να αποδώσει.  Οι θερμοκρασίες 20-25οC ευνοούν την ωρίμανση των καρπών.  Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών (> 35οC) κατά την ωρίμανση παρουσιάζεται το σύμπτωμα Pitburn, δηλαδή έγκαυμα γύρω από το πυρήνα του καρπού, αποχωρισμός της σάρκας του καρπού από το πυρήνα (κουκούτσι) και εμφάνιση μελιτώματος.

Πώς επιδρά η θερμοκρασία εδάφους στην καλλιέργεια της βερικοκιάς.

Η θερμοκρασία εδάφους είναι ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο κυρίως κατά στην εγκατάσταση του δενδρώνα της βερικοκιάς.

Η εποχή που επιλέγεται για μια εγκατάσταση είναι συνηθέστερα το φθινόπωρο και λιγότερο η άνοιξη.  Αυτό συμβαίνει επειδή για την ομαλή εγκατάσταση μιας καλλιέργειας βερικοκιάς η θερμοκρασία εδάφους θα πρέπει να είναι το πολύ έως -5 οC και η θερμοκρασία του αέρα όχι πάνω από 10 οC

Πως επιδρά η υγρασία και ο αέρας στην καλλιέργεια της βερικοκιάς.

Η βερικοκιά αρέσκεται σε ξηροθερμικές συνθήκες, διότι τότε ευνοούνται η επικονίαση των ανθέων και η καρπόδεση.

Αντίθετα, επηρεάζεται έμμεσα από συνθήκες υψηλών τιμών ατμοσφαιρικής υγρασίας (>70%).  Κατά την περίοδο της άνθησης, υψηλές τιμές υγρασίας του αέρα προκαλούν συχνά προσβολές από το μύκητα Μονίλια, στον οποίο η βερικοκιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Όρια ανοχής σε ακραίες τιμές στην υγρασία εδάφους  κατά την καλλιέργεια της βερικοκιάς.

Η βερικοκιά, είναι μια καλλιέργεια που ευδοκιμεί γενικά, σε καλά αποσταγγιζόμενα εδάφη. Η υπερβολική υγρασία σε δένδρα βερικοκιάς (Υγρασία  <10 cb (Κορεσμός νερού) δημιουργούν ικανές συνθήκες για την ανάπτυξη παθογόνων μυκήτων εδάφους στους οποίους είναι ευαίσθητη (Φυτόφθορα).

Αντιθέτως, σε περιπτώσεις ξηρασίας, η βερικοκιά παρουσιάζει ανθεκτικότητα, χωρίς όμως υπερβολές κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών. 

Επιπτώσεις του ισχυρού ανέμου στο δένδρο της βερικοκιάς.

 Άνεμοι μεγάλης εντάσεως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους δενδρώνες της βερικοκιάς.  Σε ανεμόπληκτες περιοχές απαιτείται προστασία της καλλιέργειας της βερικοκιάς  προς αποφυγή ζημιών στο δένδρο αλλά και στην παραγωγή.

 Άνεμοι χαμηλής εντάσεως κατά την περίοδο της άνθησης είναι επιθυμητοί διότι βοηθούν στην επικονίαση των δένδρων, ενώ κατά την περίοδο του χειμώνα βοηθούν την προστασία των δένδρων από τον παγετό.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 2021 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ

ΠΡΩΤΥΠΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ COLORADO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ COLORADO

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ : Απαλή κόκκινη απόχρωση σε πορτοκαλή φόντο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΜΟΣ : Σκουρόχρωμη απόχρωση του πορτοκαλί  
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ :
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : ΑΑ -ΑΑΑ
ΓΕΥΣΗ : Η κατανάλωση συνιστάτε κατά την πλήρη ωρίμανση του καρπού οπού δίνει μια ισορροπημένη γεύση στην αναλογία της γλυκιάς με την όξινη γεύση με ελαφριά υπόξινη αίσθηση στον ουρανίσκο
ΜΕΤΑΣ/ΚΗ ΑΝΘΕΚ/ΤΑ ΚΑΡΠΟΥ : Καλή αντοχή στις καταπονήσεις της μεταφοράς και στην διάρκεια της μετασυλλεκτικής αντοχής του

ΠΟΙΚΙΛΙΑ MIKADO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ MIKADO

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ :
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΜΟΣ :
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ :
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ :
ΓΕΥΣΗ :
ΜΕΤΑΣ/ΚΗ ΑΝΘΕΚ/ΤΑ ΚΑΡΠΟΥ :

ΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ / ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Εξαιρέσεις για ένταξη των καρπών στα ελάχιστα όρια απαιτήσεων βάση των κανονισμών για εμπορία βερίκοκων

  1. Ζημία του εσωτερικού του καρπού από μηχανική αιτία

  2. Ρωγμή της εξωτερικής σάρκας με επέκταση της στην εσωτερική από σκάσιμο του εξωτερικού φλοιού

  3. Εμφανή αλλοίωση της εικόνας του μίσχου του καρπού

  4. Εμφάνιση τρύπας στον μίσχο του καρπού

  5. Χρωματική αλλοίωση του εξωτερικού φλοιού του καρπού που προσδίδει αρχή σαπίσματος αυτού

  6. Παρά ωρίμανση του καρπού με υποψία δημιουργίας μούχλας σε αυτόν

  7. Εμφάνιση σημαδιού από χαλάζι

  8. Πολλαπλά και μεγάλης έκτασης μαύρων στιγμάτων

  9. Νόσος των βλαστών (Stigmina carpophila )

  10. Εμφάνιση του (ιού της ανεμοβλογιάς)

Εξαιρέσεις για ένταξη των καρπών στα ελάχιστα όρια απαιτήσεων βάση των κανονισμών για εμπορία βερίκοκων

11 . Ζημιά που προκαλείται από παράσιτα

ΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ / ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

Σε όλες τις παλέτες γίνεται κάθετη  χρήση χάρτινων γωνιών , στις γωνίες τις παλέτας με στόχο την ομογενοποίηση της μάζας για την αποφυγή οδυνηρών κραδασμών για την ποιοτική εμφάνιση διάρκεια αντοχής των  φρούτων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΣΙΜΟ ΠΑΛΕΤΑΣ

Οριζόντιο δέσιμο της παλέτας με ειδικό τσέρκι σε πέντε σημεία , με στόχο την ομογενοποίηση της μάζας για την αποφυγή οδυνηρών κραδασμών για την ποιοτική εμφάνιση και την διάρκεια αντοχής των  φρούτων

Α.Σ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΄΄ ΕΡΜΗΣ ΄΄  Διεύθυνση     : ΠΕΡΙΟΧΗ 66 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ   Τηλέφωνο     : + 30 23310 42142 / Φαξ : + 30 23310 42142 / E-mail : asermis.makro( duck )gmail ( dot ) com

Copyright 2021 © asermis-fruits.com

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει γίνει υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών διαφήμισης των στελεχών της companies-from-europe.com και αποτελεί παγκόσμια καινοτομία  διαδικτυακής παρουσίασης  εταιρειών μεταπώλησης φρούτων και λαχανικών , που υποστηρίζει πλήρως την απομακρυσμένη ενημέρωση του επισκέπτη της ιστοσελίδας . Η companies-from-europe.com για την αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας ή μέρους αυτής , επιφυλάσσεται σε κάθε νόμιμο δικαίωμα της για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων της που προκύπτουν από τις υπηρεσίες διαφήμισης που παρέχει .